Mental Health

Битгий Оршуулганд минь битгий ирээрэй. Онцгойлж чамд л хэлий. Хөрсөн цогцсыг минь хараад уйлж байгааг чинь би тэнгэрийн орноос хараад тэвчихгүй. Хадан гэртээ харьж чадахгүй урссан нулимсанд чинь… – М. Одхүү

Битгий

Оршуулганд минь битгий ирээрэй.

Онцгойлж чамд л хэлий.

Хөрсөн цогцсыг минь хараад уйлж байгааг чинь би тэнгэрийн орноос хараад тэвчихгүй.

Хадан гэртээ харьж чадахгүй урссан нулимсанд чинь хорогдчих байх.


Source link

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button